Υλικό

Παρουσιάσεις που έγιναν ανά περιοχή στους αντίστοιχους καθηγητές των Σχολικών Μονάδων:
Προγράμματα Προπαρασκευαστικών Συναντήσεων & Προσομοιώσεων ανά Δήμο:

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης EUropaS TEENS Δήμος Αθηναίων
Πρόγραμμα Προσομοίωσης EUropaS TEENS Δήμος Αθηναίων

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης EUropaS TEENS Δήμος Ηρακλείου
Πρόγραμμα Προσομοίωσης EUropaS TEENS Δήμος Ηρακλείου

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης EUropaS TEENS Δήμος Ναυπλιέων
Πρόγραμμα Προσομοίωσης EUropaS TEENS Δήμος Ναυπλιέων

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης EUropaS TEENS Δήμος Χίου
Πρόγραμμα Προσομοίωσης EUropaS TEENS Δήμος Χίου

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης EUropaS TEENS Δήμος Ασπροπύργου
Πρόγραμμα Προσομοίωσης EUropaS TEENS Δήμος Ασπροπύργου

Πρόγραμμα Προπαρασκευαστικής Συνάντησης EUropaS TEENS Δήμος θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα Προσομοίωσης EUropaS TEENS Δήμος Θεσσαλονίκης

Δελτία Τύπου Ευρωπαϊκού Έργου EUropa.S. T.E.EN.S.: