Δηλώστε συμμετοχή

Οι Ενδιαφερόμενες Σχολικές Μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο http://www.irtea.gr/?page_id=3265&lang=el στην προθεσμία που έχει ορισθεί.

 

Προθεσμίες Ανά Δήμο

 

Δήμος Αθηναίων

Προθεσμία αίτησης Σχολείων: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Επιλογή και Ενημέρωση Επιλεγέντων: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Αθήνα: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρες  14:00-16:00

ΠΡΟΒΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Αθήνα: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Αθήνα: Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Φεβρουαρίου και ώρες 10:00–16:00

 

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

Προθεσμία αίτησης Σχολείων: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Επιλογή και Ενημέρωση Επιλεγέντων: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ηράκλειο: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρες  14:00-16:00
ΠΡΟΒΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ηράκλειο: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Ηράκλειο: Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00–16:00

 

Δήμος Ναυπλίου

Προθεσμία αίτησης Σχολείων: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Επιλογή και Ενημέρωση Επιλεγέντων: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ναύπλιο: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρες  12:00 – 14:00

ΠΡΟΒΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ναύπλιο: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Ναύπλιο: Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00–16:00

 

Δήμος Χίου

Προθεσμία αίτησης Σχολείων: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Επιλογή και Ενημέρωση Επιλεγέντων: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Χίος: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες  14:00-16:00
ΠΡΟΒΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Χίος: Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Χίος: Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00 – 16:00

 

Δήμος Θεσσαλονίκης

Προθεσμία αίτησης Σχολείων: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Επιλογή και Ενημέρωση Επιλεγέντων: Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Θεσσαλονίκη: –
ΠΡΟΒΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Θεσσαλονίκη: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 01 & Σάββατο 02 Μαρτίου & ώρες 10:00 – 16:00

 

Δήμος Ασπροπύργου-Ελευσίνας

Προθεσμία αίτησης Σχολείων: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018

Επιλογή και Ενημέρωση Επιλεγέντων: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Ασπρόπυργος-Ελευσίνα: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 14:00-16:00

ΠΡΟΒΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ασπρόπυργος-Ελευσίνα: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ Ασπρόπυργος-Ελευσίνα: Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Μαρτίου & ώρες 10:00–16:00

 

Συμμετοχή από όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους

Δομημένος Διάλογος: Αθήνα, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019