Δελτία Τύπου

Δήμος Αθηναίων – Ενημέρωση & Πρόσκληση Συμμετοχής Σχολικών Μονάδων

Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-I.R.T.E.A., υλοποιεί το Έργο «Europa Simulation – Training Europeans Enhancing Solidarity – EUropa.S T.E.EN.S.» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ Youth της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Έργο πρόκειται να υλοποιηθεί στους Δήμους Αθηναίων, Ασπροπύργου, Ναυπλιέων, Ηρακλείου, Χίου και Λεβαδέων κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με συμμετέχοντες 40 μαθητές των τάξεων Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου από κάθε μια από τις προαναφερθείσες περιοχές. Το Έργο αφορά στην υλοποίηση Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε καθένα από τους προαναφερθέντες Δήμους, καθώς και τη διεξαγωγή Δομημένου Διαλόγου στην Αθήνα, με συμμετέχοντες 5 μαθητές από κάθε Δήμο.

Η δράση είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων με Αριθμ. Πρωτ. : Φ15.1/163116/Δ2 και πραγματοποιείται με την υποστήριξη των συμμετεχόντων Δήμων.

Το θέμα της Συνεδρίασης της Ολομέλειας είναι «Ευρωεκλογές 2019: η δημοκρατία, η συμμετοχή και ο ρόλος του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά».

Με το παρόν προσκαλούμε τις ενδιαφερόμενες Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρούν αναρτημένη στο σύνδεσμο http://www.irtea.gr/?page_id=3265&lang=el

Ενημερώνουμε τις ενδιαφερόμενες Σχολικές Μονάδες πως είναι υποχρεωτική η συμμετοχή εκπροσώπου ή εκπροσώπων στην Ενημερωτική Συνάντηση επεξήγησης του προγράμματος την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10:00-12:00 στο Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Αμαλίας 8, 105 57 Αθήνα – Σταθμός Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ) (προς επιβεβαίωση ο χώρος).

Για να συμμετάσχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το διοργανωτή στο 2130250217 ή το irtea.greece@gmail.com

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Αθηναίων είναι 23 Νοεμβρίου 2018.

Από το Δήμο Αθηναίων θα επιλεγούν στις 24 Νοεμβρίου 2018 4 Σχολεία τα οποία δύνανται να διαθέσουν 10 μαθητές το μέγιστο και 2 συνοδούς καθηγητές, ενώ θα σχηματισθεί και λίστα 3 αναπληρωματικών Σχολείων. Η επιλογή των Σχολείων θα γίνει βάσει γεωγραφικής κάλυψης του τομέα Ά Αθηνών. Οι συμμετέχοντες μαθητές και Εκπαιδευτικοί θα λάβουν Πιστοποίηση Συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, ενώ σημειώνεται πως τα έξοδα μετακίνησης, το υλικό, καθώς και τα coffee breaks και γεύματα στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του Έργου όπου χρειαστεί, καλύπτονται πλήρως από το διοργανωτή. Ο φορέας μας θα αναλάβει την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς τα Σχολεία τους εν ώρα σχολικού ωραρίου για την προετοιμασία συμμετοχής τους.

Οι δραστηριότητες στο Δήμο Αθηναίων αναμένεται να υλοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018: Ενημερωτική συνάντηση καθηγητών, διευθυντών και στελεχών του Δήμου Αθηναίων σε θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα

Χώρος Διεξαγωγής: Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Αμαλίας 8, 105 57 Αθήνα – Σταθμός Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ) και ώρες 10:00-12:00. (προς επιβεβαίωση)

  • Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2019: Προπαρασκευαστική συνάντηση συμμετεχόντων μαθητών με τη συμμετοχή των Συνοδών Εκπαιδευτικών

Χώρος Διεξαγωγής: Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Αμαλίας 8, 105 57 Αθήνα – Σταθμός Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ) και ώρες 09:00 – 13:00. (προς επιβεβαίωση)

  • Παρασκευή & Σάββατο 1-2 Φεβρουαρίου 2019: Υλοποίηση Προσομοίωσης με τη συμμετοχή των μαθητών και Συνοδών Εκπαιδευτικών

Χώρος Διεξαγωγής: Αναμένεται επιβεβαίωση

  • Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019: Πραγματοποίηση Δομημένου Διαλόγου στην Αθήνα με τη συμμετοχή των 5 καλύτερων συμμετεχόντων και των Συνοδών Εκπαιδευτικών

Χώρος Διεξαγωγής: Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Λεωφόρος Αμαλίας 8, 105 57 Αθήνα – Σταθμός Μετρό ΣΥΝΤΑΓΜΑ) και ώρες 09:00 – 14:00. (προς επιβεβαίωση)

Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, κατόπιν ενημέρωσης επιλογής στη δράση, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες συγκέντρωσης των Υπευθύνων Δηλώσεων των γονέων των μαθητών που επιλέγουν να συμμετάσχουν. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι τα ίδια έντυπα που χρησιμοποιούν οι Σχολικές Μονάδες για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά τους και θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η αδειοδότηση του γονέα φωτογράφισης και λήψης βίντεο του προσώπου του παιδιού του. Η αποστολή των Υπευθύνων Δηλώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις των διοργανωτών.

Η εν λόγω εξωσχολική δραστηριότητα αφορά στο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι διαβουλεύονται ως Ευρωβουλευτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα ποσοστά Ευρωσκεπτικισμού, ιδίως με αφορμή τις Ευρωεκλογές 2019, αλλά και τις ιδέες τους για τη θεματική συζήτησης.

Το EUropa.S. TE.EN.S. αποτελεί ένα «παιχνίδι ρόλων» βασισμένο στη μη τυπική μάθηση, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού.

Στόχος του Έργου είναι η γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με αυτή, τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη.

To I.R.T.E.A. αναλαμβάνει εξολοκλήρου την προετοιμασία των μαθητών στη δράση υλοποιώντας δυο προπαρασκευαστικές συναντήσεις, με τους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές, που θα πραγματοποιηθούν σε κεντρικό χώρο κάθε συμμετέχοντα Δήμου.

Το Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. αποτελεί φορέα εξειδικευμένο στη διοργάνωση δράσεων Προσομοιώσεων Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων ήδη από το 2010 με διοργάνωση δράσεων σε μαθητικό επίπεδο στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη ήδη από το 2013 στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους από 500 μαθητές και 150 Εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, συμμετέχει ως φορέας στο δίκτυο των Teachers4Europe με εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα στελέχη του φορέα μας είναι άρτια καταρτισμένα σε αυτού του τύπο τις μη τυπικές εκπαιδεύσεις, αλλά και με επιστημονικό υπόβαθρο στον τομέα των Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή επικοινωνία για τη δράση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το I.R.T.E.A. στο Τηλέφωνο: 213 0250217 και E-mail: irtea.greece@gmail.com