Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα δράσης στους συμμετέχοντες Δήμους
Οι Προπαρασκευαστικές συναντήσεις με τους καθηγητές και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε Δήμο θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
Αθήνα: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10:00-12:00
Ηράκλειο: Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 14:00-16:00
Ναύπλιο: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 12:00-14:00
Χίος: Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 14:00-16:00
Ασπρόπυργος: Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 14:00-16:00

Οι Πρόβες Προετοιμασίας των συμμετεχόντων μαθητών ανά Δήμο αναμένεται να πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:
Αθήνα: Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
Ηράκλειο: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
Ναύπλιο: Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
Χίος: Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
Ασπρόπυργος: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00
Θεσσαλονίκη: Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 και ώρες 09:00 – 13:00

Αντιστοίχως, η εκάστοτε Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανά Δήμο αναμένεται να υλοποιηθεί ως αντιστοίχως:
Αθήνα: Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00–16:00
Ηράκλειο: Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00–16:00
Ναύπλιο: Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00–16:00
Χίος: Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Φεβρουαρίου & ώρες 10:00 – 16:00
Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 01 & Σάββατο 02 Μαρτίου & ώρες 10:00 – 16:00
Ασπρόπυργος: Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Μαρτίου & ώρες 10:00–16:00

Δομημένος Διάλογος: Αθήνα, Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019